نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش رسانه‌های نوین در نظام تربیت و آموزش پلیس؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 13-48

اکبر استرکی؛ رضا عبدالرحمانی