نویسنده = ���������������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. نیازسنجی و تجزیه و تحلیل مهارت‌های آموزشی مورد نیاز مدیران مورد مطالعه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 49-70

اسماعیل سبزیکاران؛ عبدالرضا میری؛ فرزاد اسماعیلی سالومحله