نویسنده = ���������� ���������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. آثار و پیامدهای اصلاح رفتار مدیران و فرماندهان در ابعاد فردی و سازمانی (با تأکید بر دیدگاه قرآن و روایات)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 71-92

نوراله حسینیخواه؛ عبدالرحمن میرزا خانی؛ داریوش رحمتی