نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تدوین مدلی برای ارزشیابی شایستگی‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم انتظامی

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 63-104

صغری ابراهیمی‌قوام؛ نادر رحمانی