نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سلامت عمومی، پیکرشناسی و ویژگی‌های آمادگی جسمانی دانشجویان پسر دانشکده‌ی پلیس

دوره 2، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 11-26

حبیب علیزاده کاظم زاده؛ لیلا نظری؛ رغد معمار