نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آموزش هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی در پلیس امداد تهران بزرگ

دوره 2، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 79-94

یوسف گراوند؛ محمدعلی حسینی؛ پریوش جعفری