نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 6
1. تبیین روش های تربیت اسلامی نوجوانان با رویکرد مسئولیت پذیری

دوره 6، شماره 23، زمستان 1397، صفحه 116-140

محمد مجیدپورخویی؛ علی محبی


3. اثربخشی برگزاری آموزش‌های قرآنی بر سلامت روان دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 5، شماره 17، تابستان 1396، صفحه 136-170

پریسا نعیمی منفرد؛ علی محبی


4. بررسی عوامل اثربخشی تربیتی فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی امین

دوره 3، شماره 8، بهار 1394، صفحه 97-126

یوسف محمدی‌مقدم؛ علی محبی؛ ذبیح اله کرمی؛ میر احمد روضه ای


5. بررسی تیپ‌های مختلف مدرسی در اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1393، صفحه 45-74

محمدرضا یوسف‌زاده؛ علی محبی