نویسنده = ������������ ��������������������
تعداد مقالات: 1
1. الگوی تحوّل در مراکز آموزشی و تربیتی نیروهای مسلح

دوره 2، شماره 7، زمستان 1393، صفحه 13-44

اکبر محمدعلی‌زاده؛ سیدعبدالله جعفری؛ اسماعیل غلامحسینی؛ محمد خدابخشی