نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آثار تربیتی جرائم خشونت‌بار خانگی علیه کودکان در یک مطالعه پلیسی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1393، صفحه 129-152

صادق رضایی؛ علیرضا احمدیان