نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اثربخشی تربیتی فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی امین

دوره 3، شماره 8، بهار 1394، صفحه 97-126

یوسف محمدی‌مقدم؛ علی محبی؛ ذبیح اله کرمی؛ میر احمد روضه ای