نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تدوین استراتژی آموزش پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

دوره 3، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 61-80

شهامت حسینیان؛ عباس غفاری