نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. سنجش تاثیرآموزش مهارت‌ حل مسأله بر کاهش هراس اجتماعی

دوره 5، شماره 17، تابستان 1396، صفحه 41-60

اکرم علیمردانی؛ طاهره نوری چناشک


2. درس پژوهی و تاثیر آن بر رشد حرفه‌ای

دوره 4، شماره 13، تابستان 1395، صفحه 40-61

اکرم علیمردانی؛ بیژن عبدالهی؛ آذر بهرامی


3. دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین

دوره 3، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 95-115

اکرم علیمردانی؛ حسن رضا زین آبادی؛ شهره حسین پور طولازدهی؛ بتول محمدی