نویسنده = ������ ������ ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. تبیین مولفه ها ی رهبری سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم

دوره 6، شماره 21، تابستان 1397، صفحه 16-25

معصوم هاشم زاده؛ حمید رضا اراسته؛ حسین عباسیان؛ حسن رضا زین آبادی


2. دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین

دوره 3، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 95-115

اکرم علیمردانی؛ حسن رضا زین آبادی؛ شهره حسین پور طولازدهی؛ بتول محمدی