نویسنده = �������� ������ ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین

دوره 3، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 95-115

اکرم علیمردانی؛ حسن رضا زین آبادی؛ شهره حسین پور طولازدهی؛ بتول محمدی