نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. آموزش سبز منابع انسانی در صنعت نفت

دوره 3، شماره 10، پاییز 1394، صفحه 1-20

مرجان فیاضی