نویسنده = �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی

دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 1-20

رضا قیاسی؛ امیرحسین یاوری؛ پرویز آهی؛ حبیب قنبری