نویسنده = ���������� �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی برنامه درسی حمایت شده: چگونه فرایند یادگیری و آموزش را در دوره کارشناسی تسهیل کنیم؟

دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 101-120

حسن ملکی؛ سید علی خالقی نژاد؛ سید علی خالقی‌نژاد؛ دکتر حسن ملکی؛ دکتر مقصود فراستخواه؛ دکتر عباس عباسپور