نویسنده = ���������� ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آموزش شبیه‌سازهای تیراندازی

دوره 5، شماره 17، تابستان 1396، صفحه 82-107

حسن رسولی دیسفانی؛ علی رضا جزینی