نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. الگوی توانمندسازی اساتید و مربیان مراکز آموزشی نظامی و انتظامی مبتنی بر مبانی اسلامی

دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 1-20

علی فرهادی؛ داوود فریدپور؛ امیر صادقی