نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی عوامل موثر در خودکارآمدی مدیران مدارس متوسطه دوم با رهیافتی پدیدارشناسانه.

دوره 8، شماره 29، تابستان 1399، صفحه 161-172

افسانه صفویه؛ محمدنور رحمانی؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری


2. ارائه مدل پرورش دانش‌آموزان کارآفرین در مقطع ابتدایی

دوره 8، شماره 28، بهار 1399، صفحه 81-107

حجت الله مرادی پردنجانی؛ مصطفی نیکنامی؛ علی تقی پورظهیر؛ پریوش جعفری


3. آسیب‌شناسی عوامل موثر بر یادگیری مادام‌العمر کارکنان ناجا

دوره 7، شماره 26، پاییز 1398، صفحه 168-202

حسین بجانی؛ پریوش جعفری؛ امیرحسین یاوری بافقی


4. شناسایی مؤلفه های ارتقای کیفی آموزش و بهسازی کارکنان (مورد: ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

دوره 6، شماره 21، تابستان 1397، صفحه 1-15

زهرا حاتمی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ افسانه زمانی مقدم؛ پریوش جعفری


5. تأثیر آموزش هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی در پلیس امداد تهران بزرگ

دوره 2، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 79-94

یوسف گراوند؛ محمدعلی حسینی؛ پریوش جعفری