نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 5
2. رابطه خودشیفتگی و قلدری با متغیر میانجی سلامت روانی در دانش‌آموزان

دوره 8، شماره 29، تابستان 1399، صفحه 226-240

لیلا ذوقی؛ جواد عینی پور؛ فرشته کریم آبادی