نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مولفه‌های الگوی برنامه درسی مبتنی بر هوش عاطفی با رویکرد تربیت مغز.

دوره 8، شماره 29، تابستان 1399، صفحه 61-80

حسین لشکری؛ مریم براتعلی؛ زهره سعادتمند