نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آسیب شناسی نظام آموزش مهارتی در ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 20، بهار 1397، صفحه 111-120

مسلم پیری زمانه؛ کاوه قدمی؛ علیرضا نظر