نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. امید تحصیلی با پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی با نقش واسطه‌ای خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متأهل

دوره 6، شماره 21، تابستان 1397، صفحه 71-85

افسانه توحیدی؛ مژگان غلامی پور؛ قاسم عسکری زاده