نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثربخشی دو شیوه تمرین اجباری و اختیاری بر منتخبی از شاخص های آمادگی جسمانی و سلامت جسمی و روانی کارکنان ناجا

دوره 6، شماره 23، زمستان 1397، صفحه 16-30

سهیل بیگلری؛ حمدالله هادی؛ علیرضا خاجه امیری؛ انسیه جعفری نیکو