نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطه بین آموزش و ترویج کارآفرینی و احساس امنیت اجتماعی شهروندان در بخش سرباز( کلات ) شهرستان سرباز

دوره 6، شماره 23، زمستان 1397، صفحه 31-45

ابوبکر رئیسی؛ مهیم شیهکی تاش؛ حبیب الله سالارزهی