نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر جو مدرسه بر بزه‌کاری و رفتارهای انحرافی آنها

دوره 9، شماره 34، پاییز 1400، صفحه 161-182

احمدرضا اسماعیلی؛ آمنه مالمیر؛ وحید لنجابی