نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی انگیزش تحصیلی بر اساس عوامل فردی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1399، صفحه 161-170

جواد عینی پور؛ اکبر رضازاده؛ نظام هاشمی


2. رابطه خودشیفتگی و قلدری با متغیر میانجی سلامت روانی در دانش‌آموزان

دوره 8، شماره 29، تابستان 1399، صفحه 226-240

لیلا ذوقی؛ جواد عینی پور؛ فرشته کریم آبادی