نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی انگیزش تحصیلی بر اساس عوامل فردی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1399، صفحه 161-170

جواد عینی پور؛ اکبر رضازاده؛ نظام هاشمی