نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. الگوی تلفیقی آموزش جرائم زیست‌محیطی برای افسران پلیس

دوره 7، شماره 27، زمستان 1398، صفحه 144-160

حبیب احمدی؛ عفت عباسی