نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی عوامل اثرگذار برخلاقیت دانش آموزان دوره دوم شهر تهران

دوره 8، شماره 28، بهار 1399، صفحه 202-220

معصومه اولادیان؛ سودابه سادات موسوی؛ محمد نقی ایمانی


2. شناسایی عوامل اثرگذار بر خلاقیت دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران

دوره 8، شماره 28، بهار 1399، صفحه 202-220

سودابه سادات موسوی؛ معصومه اولادیان؛ محمد نقی ایمانی