نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش خانواده مبتنی بر واقعیت درمانی بر همراهی عاطفی، حل مساله و ارتباط زوجین

دوره 8، شماره 28، بهار 1399، صفحه 154-176

زهره بالاگبری؛ مختار عارفی؛ کریم افشاری نیا؛ حسن امیری