نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ابعاد و مولفه های تربیت اخلاقی در نظام تربیت رسمی و عمومی دوره ابتدایی ایران

دوره 8، شماره 28، بهار 1399، صفحه 177-201

نسرین حیدری زاده؛ زهره اسمعیلی؛ مهران فرج اللهی؛ طیبه صفایی


2. بررسی آسیب شناختی تربیت دینی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور با تأکید بر مکتب امام‌حسین(ع)

دوره 8، شماره 28، بهار 1399، صفحه 326-346

سعید غزالی؛ زهره اسمعیلی؛ محمد هاشم رضایی؛ مهران فرج اللهی