نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آسیب شناختی تربیت دینی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور با تأکید بر مکتب امام‌حسین(ع)

دوره 8، شماره 28، بهار 1399، صفحه 326-346

سعید غزالی؛ زهره اسمعیلی؛ محمد هاشم رضایی؛ مهران فرج اللهی