نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی ابعاد و مولفه‌های مدیریت نیروهای داوطلب با رویکرد ترتبیت دینی در چارچوب کمیته امداد امام خمینی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1399، صفحه 161-180

‌طاهر جعفری؛ بهارک شیرزاد‌کبریا؛ عباس خورشیدی


2. ارائه الگوی آموزش تعامل با ذینفعان

دوره 7، شماره 25، تابستان 1398، صفحه 71-90

محبوبه شاطری؛ یلدا دلگشایی؛ محمد نقی ایمانی؛ عباس خورشیدی