نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. چالش‌ها و مشکلات دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی تخصصی پلیس پیشگیری

دوره 8، شماره 28، بهار 1399، صفحه 56-80

مسعود یاراحمدی؛ سیداحمد موسوی؛ ناصر پیکری؛ سروش امیری