نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی برگزاری آموزش‌های قرآنی بر سلامت روان دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 5، شماره 17، تابستان 1396، صفحه 136-170

پریسا نعیمی منفرد؛ علی محبی