نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تکالیف ضابطین قضایی نسبت به شخص تحت نظر با رویکرد آموزشی

دوره 8، شماره 28، بهار 1399، صفحه 292-325

سعید عطارزاده؛ جلال انصاری؛ نجات امیری