نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل دانشگاهی آینده با تمرکز بر تحولات فعلی آموزش عالی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1399، صفحه 26-40

لیلا سورانی یانچشمه؛ محمدنقی ایمانی پرد گله‌سری؛ یحیی خونساری