نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت بندی مولفه های یادگیری خدمات رسانی مبتنی بر اقتصاد سبز

دوره 8، شماره 30، پاییز 1399، صفحه 151-160

عصمت رسولی؛ وحید فلاح؛ محبوبه اسکندری راد