نویسنده = ���������� ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. الزامات آموزش ضابطان دادگستری با تاکید بر رعایت حقوق دفاعی متهم

دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 61-80

مسعود مرشدی؛ امیر حسین یاوری بافقی