نویسنده = ������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی بالندگی کارآفرینی دانشجویان در نظام آموزش عالی.

دوره 8، شماره 29، تابستان 1399، صفحه 121-140

مریم نجفی مقدم‌نژاد؛ حمید‌رضا آراسته؛ حمیده رشادت‌جو