نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. آموزش و بررسی تاریخ گذاری در قرآن کریم در پرتو تبیین اسنادی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1398، صفحه 92-109

محمد حسین زائری؛ جعفر نکونام؛ مهرداد عباسی