نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تغییر برنامه درسی ریاضیات متوسطه در سطح دانش آموز مبتنی بر یادگیری عمیق

دوره 8، شماره 31، زمستان 1399، صفحه 81-100

مریم ضیائی؛ نرگس کشتی آرای؛ حمیدرضا کاشفی