نویسنده = ������������������������� ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. توانمند‌سازهای انعطاف‌پذیری کارکنان با رویکرد پدیدار‌شناسی (با تاکید بر آموزش کارکنان)

دوره 7، شماره 27، زمستان 1398، صفحه 201-220

محمد حیدری گوجانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ رضا ابراهیم‌زاده دستجردی