نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی آموزش تعامل با ذینفعان

دوره 7، شماره 25، تابستان 1398، صفحه 71-90

محبوبه شاطری؛ یلدا دلگشایی؛ محمد نقی ایمانی؛ عباس خورشیدی