نویسنده = ��������������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ابعاد و مولفه‌های مدیریت نیروهای داوطلب با رویکرد ترتبیت دینی در چارچوب کمیته امداد امام خمینی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1399، صفحه 161-180

‌طاهر جعفری؛ بهارک شیرزاد‌کبریا؛ عباس خورشیدی