نویسنده = �������������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی شاخصها و مولفه‌های الگوی فلسفی تربیت بدنی مبتنی با رویکرد تربیت اخلاقی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1399، صفحه 41-60

سید علی امیرزاده؛ سعید صفاریان همدانی؛ ترانه عنایتی