نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی نظام جامع آموزش کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران

دوره 8، شماره 31، زمستان 1399، صفحه 101-120

میثم رضایی؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه