نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر به‌کارگیری یادگیری ترکیبی در آموزش عالی

دوره 9، شماره 32، بهار 1400، صفحه 119-148

حامد عباسی کسانی؛ داریوش مهری؛ حسن محجوب؛ عبدالله وثوقی